Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục quản lý giá
nguyễn anh tuấn
(TBTCO) - Năm 2019 có mức tăng CPI thấp nhất trong 3 năm gần đây. Tăng trưởng kinh tế cao trong khi lạm phát kiểm soát thấp là một thành công. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, đã nhận định như vậy.
quản lý giá, thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Cục Quản lý giá tiếp tục phát huy những thành công đạt được, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá, tăng chất lượng thẩm định giá, tăng chế tài xử lý, đổi mới phương thức quản lý về giá, tiếp tục phát huy tốt vai trò dự báo giá thị trường trong năm 2020.
hội nghị tổng kết điều hành giá
(TBTCO) - Tháng 12 là thời điểm cuối năm, tháng giáp Tết Dương lịch, trong bối cảnh những tháng cuối năm CPI có xu hướng tăng, do đó công tác điều hành giá trong tháng này là hết sức quan trọng, cần thận trọng, linh hoạt trong điều hành.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.
định giá
(TBTCO) - Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa và một số công ty khai thác thủy lợi.
giải phóng thủ đô
(TBTCO) - Đội bóng đá của Ban Quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã giành Cúp vô địch Giải bóng đá giao hữu Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ Nhất năm 2019 CUP VVI.
thẩm định giá
(TBTCO) - Những hạn chế, bất cập trong quá trình cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá, quản lý điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá… sẽ được bổ sung để tăng cường kiểm soát hoạt động hành nghề của các doanh nghiệp này.
siêu thị
(TBTCO) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có thông báo danh sách 218 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính của nhiều mặt hàng, trong đó có khí hóa lỏng, thóc gạo, muối ăn, đường ăn, phân đạm…