Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Cát Linh - hà Đông
(TBTCO) - Nhiều nguyên nhân được chỉ ra đã khiến dự án bị “đội” vốn lên 868,06 triệu USD, tăng 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu.