Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Sở hữu trí tuệ
shtt
(TBTCO) - Để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn/chủ sở hữu công nghiệp trong các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kéo dài thời hạn thực hiện các thủ tục cho người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
hội thảo
(TBTCO) - Việc gia nhập Thỏa ước Lahay là cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) trong tiến trình hội nhập. Từ đó, ngăn chặn hành vi sao chép trái phép hoặc giả mạo, nâng cao vị thế cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và tạo khả năng sinh lợi.
vải thiều
(TBTCO) - Theo Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cho đến nay đã có 60 sản vật Việt Nam được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý; số lượng các sản vật được bảo hộ ở dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở mức dưới 1.000 sản vật.
đồ gỗ
(TBTCO) - Sàn giao dịch điện tử làng nghề gỗ Đồng Kỵ sẽ cung cấp một kênh mua sắm an toàn, uy tín, với chất lượng đảm bảo, tất cả sản phẩm được dán tem nhãn thương hiệu "Gỗ Đồng Kỵ" được bảo hộ độc quyền.