Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục thống kê Hà Nội
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách tháng 1/2019 trên địa bàn ước thực hiện 25.561 tỷ đồng, tăng 11,1% (so với cùng kỳ 2018).
Nhổn
(TBTCO) - Ước tính quý III/2018, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 10.272 tỷ đồng, tăng 7,7%; lũy kế 9 tháng thực hiện 24.819 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ, đạt 65,1% kế hoạch năm...
XNK
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, tháng 1/2017, trị giá xuất khẩu của Thủ đô đạt 861 triệu USD, giảm 7,2% so tháng trước và tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2016.
sản xuất công nghiệp hà nội
(TBTCO) - Theo Cục thống kê Hà Nội, sản xuất công nghiệp tháng 12 trên địa bàn Thủ đô tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 9,9% so vùng kỳ năm ngoái... Lũy kế, sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 7,1% so năm 2015.
xk
(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, giá trị xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn thành phố ước đạt 904 triệu USD, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 4,8% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 694 triệu USD, tăng lần lượt 0,7% và 4,9%.
xnk ha noi
(TBTCO) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 15,7 tỷ USD, giảm 5,2% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 7 tỷ USD, giảm 1,4% so cùng kỳ.
san xuat cong nghiep
(TBTCO) - Ước tính 7 tháng đầu năm 2016, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 1.208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ.
kim ngạch XK
(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 6,15 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ.
tiền
(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố tháng 4/2016 ước đạt 1.297 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 4,8% so tháng 12.