Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế bắc ninh
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Ông Nguyễn Tuấn (Bắc Ninh) hỏi, trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử khác ngày lập hóa đơn điện tử thì bên nhận hóa đơn kê khai thuế, ghi nhận chi phí theo ngày lập hay ngày ký hóa đơn điện tử (theo các văn bản chính quy mới nhất)?
thu nợ thuế
(TBTCO) - Cùng với việc tập trung đôn đốc, Cục Thuế Bắc Ninh còn thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ. Lũy kế đến 31/10, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện cưỡng chế 1.426 doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng, thu hồi trên 104 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
Cán bộ, công chức Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ kê khai nộp thuế.
(TBTCVN) - Năm 2019, một số doanh nghiệp (DN) trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có số nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ năm 2018.
bắc ninh
(TBTCO) - Báo cáo tổng hợp tiến độ thu ngân sách của Sở Tài chính Bắc Ninh cho thấy, lũy kế 10 tháng tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 25.904 tỷ đồng, đạt 95% so với dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ thực hiện.
bắc ninh
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp (DN) để thu hồi tiền nợ đọng thuế, lũy kế đến 30/9/2019, Cục Thuế Bắc Ninh đã thu được hơn 300 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế, đạt 62,5% so với chỉ tiêu thu nợ đọng thuế Tổng cục Thuế giao.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định số 1674/QĐ-BTC về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, theo đó, Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện hợp nhất 5 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực, giảm 3 chi cục thuế.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Ông Vũ Xuân Quyết – Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, hiện nay cơ quan thuế đang quản lý trên 11 nghìn doanh nghiệp (DN), trong đó có 3.500 DN đã sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), chiếm khoảng 30% tổng số DN đang hoạt động.
thuế đất
(TBTCO) - Bố ông Nguyễn Đăng Minh (Bắc Ninh) là thương binh nặng 81%. Năm 2017, bố ông chết do vết thương tái phát và được suy tôn liệt sĩ. Gia đình ông đã được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ.
bắc ninh
(TBTCO) - Báo cáo nhanh tiến độ thu chi ngân sách của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho thấy, lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.051 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 3% (so với cùng kỳ năm 2018).