Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Bình Định
cucthuebinhdinhok.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định thu ngân sách vượt 31% dự toán. Kết quả có được là nhờ cục thuế đã thay đổi phương thức quản lý người nộp thuế; thay đổi phương thức thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sang thanh kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế…, tạo sự hài lòng cho người nộp thuế.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Theo số liệu báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Bình Định, tổng thu nội địa đến 30/11/2020 trên địa bàn thực hiện là 10.064,7 tỷ đồng, vượt 11,8% so dự toán của Bộ Tài chính giao; giảm 11,8% so với cùng kỳ thực hiện.
cục-thuế-bình-định-tập-huấn-chính-sách-thuế.jpg
(TBTCO) - Để chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bình Định luôn chú trọng vào ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu như hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn; kinh doanh vận tải, xây dựng tư nhân…, nhờ đó công tác chống thất thu đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
cục-thuế-bình-định-ok.jpg
(TBTCO) - Xác định công tác thu hồi nợ đọng thuế có vai trò quan trọng trong công tác thuế, theo đó Cục Thuế Bình Định tập trung kéo giảm nợ thuế ngay từ ngày đầu năm. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, đến nay toàn đơn vị thu được hơn 1.157 tỷ đồng nợ đọng thuế.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định được giao nhiệm vụ kéo giảm tổng nợ thuế về dưới 809 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu nợ có khả năng thu phải giảm về dưới 238 tỷ đồng, bằng 2,6% tổng thu so với dự toán thu.
cục-thuế-bình-định-tập-huấn.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Bình Định cho biết, đến tháng 7/2020, cục thuế đã và đang giải quyết hoàn thuế GTGT cho 169 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền đề nghị hoàn là hơn 676,5 tỷ đồng.
hỗ-trợ-người-nộp-thuế.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động của nhiều DN trên địa bàn tỉnh Bình Định bị đình trệ, doanh thu sụt giảm, dẫn đến số thu ngân sách giảm mạnh. Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2020, tổng thu ngân sách Cục Thuế Bình Định thực hiện đạt 4.047 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, giảm 30% so với cùng kỳ.
thuế-bình-địnhll.jpg
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Bình Định cho thấy, trong 6 tháng đầu năm đơn vị này thu đạt 4.047 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, giảm 30% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu được 2.907,7 tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ.
rapid-việt-nam-ok.jpg
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, vừa ký công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đề nghị thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh của Công ty CP Dinh dưỡng sinh học RAPID Việt Nam, do doanh nghiệp này còn nợ đọng thuế.