Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế bình định
thue binh dinh
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bình Định cho biết, đến tháng 6/2019, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã nộp ngân sách đạt gần 30 tỷ đồng. Số thu trên chưa tương xứng với tiềm năng, cần được đẩy mạnh thanh, kiểm tra chống thất thu thuế ở lĩnh vực, hoạt động này.
rapid viet nam
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vừa ký quyết định phong tỏa tài khoản thực hiện cưỡng chế thu hồi trên 8,3 tỷ đồng tiền nợ thuế của Công ty CP Dinh dưỡng sinh học RAPID Việt Nam.
thue binh dinh
(TBTCO) - Báo cáo tình hình nợ thuế của Cục Thuế Bình Định cho thấy, tính đến tháng 4/2019, tổng nợ thuế đơn vị đang quản lý là 1.340 tỷ đồng, tăng 26,8% so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang. Trong đó, nợ có khả năng thu là 621,2 tỷ đồng, tăng 117,9% so với thời điểm 31/12/2018.
thue binh dinh
(TBTCO) - Tính đến tháng 5/2019, Cục Thuế Bình Định thu ngân sách đạt 3.229 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán năm, tăng 45,1% (so với cùng kỳ thực hiện). Đại diện Cục Thuế Bình Định cho rằng, công tác thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế đã đóng góp khá tích cực vào kết quả thu ngân sách nêu trên.
thuế bình định
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bình Định cho biết, nhờ đẩy mạnh các biện pháp quản lý và đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách, lũy kế đến 29/3/2019, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện đạt 2.511 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 52,9% (so với cùng kỳ thực hiện).
thuế bình định
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Bình Định cho thấy, năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt trên 8.303 tỷ đồng, vượt 34% so với dự toán năm Bộ Tài chính giao, tăng 17% (so với năm 2017).
flc nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Bình Định vừa tiếp tục công khai danh sách 238 doanh nghiệp (DN) nợ 306,8 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/11/2018. Đây là lần thứ 3 trong năm Cục Thuế Bình Định thực hiện công khai danh sách DN nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
cục thuế bình định
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bình Định cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu đạt 3.535 tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán pháp lệnh, tăng 18,7% (so với cùng kỳ 2017). Có 11/12 đơn vị hoàn thành tiến độ thu 6 tháng đầu năm.
cục thue binh dinh
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Bình Định, đơn vị này đang đồng loạt ra quân triển khai tổ chức “Tháng hỗ trợ hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017”.