Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế đắc lắc
chi cục thuế buôn ma thuột
(TBTCO) - Báo cáo của Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho thấy, thu ngân sách 9 tháng do đơn vị thực hiện đạt hơn 916 tỷ đồng, đạt hơn 88% dự toán tỉnh giao, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Điều đáng mừng là hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều tăng so với cùng kỳ.