Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Điện Biên
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Cục Thuế Điện Biên vừa tổng kết việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ- CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Theo báo cáo, Nghị định 41 đã giúp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi được sản xuất, kinh doanh.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cho việc thu ngân sách tại tỉnh Điện Biên càng thêm khó khăn. Vừa tìm dư địa để bù đắp hụt thu vừa tích cực triển khai các giải pháp giãn, hoãn, gia hạn nộp thuế theo chỉ đạo của Chính phủ là những giải pháp mà Cục Thuế Điện Biên đang thực hiện.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Điện Biên, đến thời điểm 30/6/2020 nợ thuế do cục thuế quản lý là 251 tỷ đồng, giảm 25,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Để đạt mục tiêu giảm nợ, từ nay đến cuối năm cục thuế sẽ tăng cường công tác quản lý nợ thuế.
Cục Thếu Điện Biên
(TBTCO) - Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp, nhưng số thu ngân sách tại Điện Biên trong 6 tháng đầu năm vẫn thấp. Theo đó, để hoàn thành dự toán thu, Cục Thuế Điện Biên sẽ tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa như tài nguyên, khoáng sản.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) nộp đầy đủ các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Điện Biên vừa công khai lần 2 số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế. Theo đó có 141 DN đang nợ thuế, với tổng số nợ trên 158 tỷ đồng.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Báo cáo từ Cục Thuế Điện Biên, tính đến thời điểm này, đơn vị đã nhận và xử lý 208 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó có 195 đề nghị xin gia hạn của doanh nghiệp và 13 đề nghị của hộ gia đình kinh doanh.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Cục Thuế Điện Biên đã bầu 14 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ và tạm thời khuyết chức danh bí thư. Phó bí thư là đồng chí Hà Minh Đức - Phó Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Cục Thuế Điện Biên luôn phát động các phong trào thi đua với các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Cục Thuế Hải Dương
(TBTCO) - Việc tích hợp 93 thủ tục hành chính (TTHC) thuế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thể hiện sự nỗ lực của ngành Thuế nhằm mang đến một nền hành chính công minh bạch, hiện đại. Việc tích hợp này đã giúp người nộp thuế có thêm sự lựa chọn khi thực hiện các TTHC thuế.