Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế hà nội tập huấn về hóa đơn điện tử cho công chức thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, để triển khai hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, cục thuế đã tổ chức tập huấn cho các công chức thuế về Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử.