Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Hà Tĩnh
thue ha tinh
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai 75 doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên 87 tỷ đồng. Đây là những DN có số nợ kéo dài từ nhiều năm nay, có DN tiền phạt, tiền chậm nộp cao hơn cả nợ gốc. Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc nhưng DN chưa thực hiện nộp thuế vào ngân sách.
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, tính đến 26/9, đơn vị thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 82% dự toán pháp lệnh, bằng 74,3% dự toán tỉnh giao, tăng 11% (so với cùng kỳ 2017). Nếu trừ tiền sử dụng đất, đơn vị thu đạt 3.500 tỷ đồng.
quả lý nợ thuế
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 52 doanh nghiệp (DN), nợ trên 78,8 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 24/8/2018.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 3.082 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán pháp lệnh, bằng 51,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 612 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt 2.470 tỷ đồng.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, năm 2018 đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán thu đạt 6.000 tỷ đồng. 5 tháng đơn vị thu đạt 2.628 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm đơn vị đề ra mục tiêu thu đạt 3.000 tỷ đồng.
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số 520/QĐ - BTC của Bộ Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế, hiện Cục Thuế Hà Tĩnh đang tiến hành sắp xếp 12 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thành 6 chi cục thuế khu vực.
công chức thuế
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 34 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua thanh kiểm tra, đơn vị tiến hành truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ trên 11,5 tỷ đồng tiền thuế.
cục thuế hưng yên
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, 3 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 6.347 lượt thông báo nợ thuế đến các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh; ban hành 1.207 lượt quyết định cưỡng chế đối với 594 DN.
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Một trong những nhóm giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu được Cục Thuế Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng là tiếp tục cải cách, điện tử hóa quy trình quản lý thuế; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển…