Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Hà Tĩnh
hà tĩnh đối thoại
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 92% doanh nghiệp triển khai thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, tính đến hết ngày 12/12/2018, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 5.837 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch Bộ Tài chính giao, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017.
thue ha tinh
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai 75 doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên 87 tỷ đồng. Đây là những DN có số nợ kéo dài từ nhiều năm nay, có DN tiền phạt, tiền chậm nộp cao hơn cả nợ gốc. Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc nhưng DN chưa thực hiện nộp thuế vào ngân sách.
ha tinh tuyen duong nop thue tot
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 160 doanh nghiệp (DN), hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017.
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, tính đến 26/9, đơn vị thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 82% dự toán pháp lệnh, bằng 74,3% dự toán tỉnh giao, tăng 11% (so với cùng kỳ 2017). Nếu trừ tiền sử dụng đất, đơn vị thu đạt 3.500 tỷ đồng.
quả lý nợ thuế
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 52 doanh nghiệp (DN), nợ trên 78,8 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 24/8/2018.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 3.082 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán pháp lệnh, bằng 51,3% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 612 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt 2.470 tỷ đồng.
thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, năm 2018 đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán thu đạt 6.000 tỷ đồng. 5 tháng đơn vị thu đạt 2.628 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm đơn vị đề ra mục tiêu thu đạt 3.000 tỷ đồng.
cục thuế hà tĩnh
(TBTCO) - Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số 520/QĐ - BTC của Bộ Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế, hiện Cục Thuế Hà Tĩnh đang tiến hành sắp xếp 12 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thành 6 chi cục thuế khu vực.