Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Hải Phòng
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Thuế TP. Hải Phòng đề ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước nội địa giai đoạn 2021 - 2025 đạt 269.900 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng về công tác thuế được giao hàng năm.
Cục Thuế HP
(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tổng số nợ thuế tại đơn vị tính đến ngày 30/6/2020 là 2.136 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 901 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 1.235 tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen.
(TBTCVN) - Ghi nhận thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tại nhiều địa phương cho thấy, số người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn trung bình mới chỉ vào khoảng 10% đến 30% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách 220 doanh nghiệp nợ thuế trên 242,8 tỷ đồng tính đến ngày 31/5/2020.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm, nhiều địa phương đã bị giảm thu ngân sách nặng nề. Nhưng tại Hải Phòng, với sự quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, số thu nội địa của địa phương đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, nhất là khi dịch Covid-19 được khống chế.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Ông Vũ Huy Khuê - Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1, Cục Thuế Hải Phòng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, kể từ ngày 19/6/2020.
Cục Thuế HP
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hải Phòng vừa công khai danh sách 166 doanh nghiệp nợ thuế đến hết tháng 4/2020, với tổng số tiền nợ trên 279 tỷ đồng.
Cục Thuế Hải Dương
(TBTCO) - Việc tích hợp 93 thủ tục hành chính (TTHC) thuế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thể hiện sự nỗ lực của ngành Thuế nhằm mang đến một nền hành chính công minh bạch, hiện đại. Việc tích hợp này đã giúp người nộp thuế có thêm sự lựa chọn khi thực hiện các TTHC thuế.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã làm cho số thu nội địa tại Hải Phòng trong 4 tháng đầu năm đạt thấp. Cục Thuế Hải Phòng đã đưa ra 6 giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 đạt tỷ lệ cao nhất.