Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Hậu Giang
Cục Thuế Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn quyết toán thuế cho doanh nghiệp
(TBTCVN) - Lần đầu tiên sau 16 năm thành lập, tổng thu thuế nội địa quý I/2019 của tỉnh Hậu Giang có dấu hiệu hụt thu, khi chỉ đạt 22% dự toán pháp lệnh cả năm, giảm gần 6% so cùng kỳ năm 2018.
hau giang
(TBTCO) - Cục Thuế Hậu Giang cho biết, tổng thu nội địa tháng 1 ước đạt 280 tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán pháp lệnh, tăng 0,53% (so với cùng kỳ).
hg
(TBTCVN) - Theo số liệu từ Cục Thuế Hậu Giang, tổng thu thuế nội địa trên địa bàn đến 30/11/2018 đạt 3.093 tỷ đồng, bằng 111% dự toán pháp lệnh.
hau giang
(TBTCVN) - Theo báo cáo của Cục Thuế Hậu Giang, tổng thu nội địa 9 tháng của năm 2017 ước đạt 2.037 tỷ đồng, bằng 73,54% dự toán pháp lệnh năm 2017, tăng 12,4% (so cùng kỳ năm 2016).
huong
(TBTCVN) - Tổng thu thuế nội địa tỉnh Hậu Giang đến đầu tháng 10 đạt 1.283 tỷ đồng, bằng 106,84% dự toán thu NSNN năm 2016. Tổng số thu nợ thuế đạt trên 732 tỷ đồng, bằng 57,53% kế hoạch năm 2016, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm trước.
thue
(TBTCVN) - Tổng thu nội địa tại Hậu Giang đến tháng 7/2016 đạt 1.087,153 tỷ đồng, bằng 88,58% dự toán năm 2016, tăng 18,67% so với cùng kỳ năm 2015.
ca
(TBTCVN) - Tính đến ngày 31/3/2016, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt 432,873 tỷ đồng, bằng 34,19% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 48,79% so cùng kỳ năm 2015.
cuc thue hau giang
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về Bộ Tài chính cho biết, số thu ngân sách do ngành thuế Hậu Giang quản lý lũy kế đến hết tháng 11/2013 ước đạt 965,12 tỷ đồng, bằng 100,12% dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2013.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Hậu Giang mời thầu gói Cung cấp và lắp đặt quầy giao dịch trang bị cho bộ phận một cửa