Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục thuế Hưng Yên
cục-thuế-hưng-yên-thu-hồi-nợ.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên vừa công khai thông tin 174 người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, với tổng số hơn 119 tỷ đồng.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, qua thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Hưng Yên đã truy thu, truy hoàn 21,2 tỷ đồng, xử phạt 5,9 tỷ đồng, giảm lỗ 53,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 9,2 tỷ đồng.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, trong quý III, Cục Thuế Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của tổ thường trực đánh giá tác động dịch bệnh Covid-19 tới từng doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp hỗ trợ, đôn đốc thu phù hợp.
Cục thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên cho biết, trong tháng 5, đơn vị đã thu ngân sách được 616,9 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5 được 4.101,7 tỷ đồng, đạt 38,8% so với dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCO, ông Chu Tường Anh-Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, dịch Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các DN, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 2, Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách được 1.876,7 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Trong thời gian qua, Cục thuế Hưng Yên đã triển khai các biện pháp đồng bộ và quyết liệt để thu hồi nợ thuế. Đối với các doanh nghiệp (DN) chây ỳ, cố tình không nộp, Cục thuế Hưng Yên sẽ xử lý quyết liệt thông qua việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng.
thuế
(TBTCO) - Cục thuế Hưng Yên vừa công khai danh sách 795 doanh nghiệp nợ thuế đến tháng 1/2020.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng, đồng thời, đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.