Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Lạng Sơn
nganh
(TBTCO) - Năm 2019, kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) đã ghi nhận Cục Thuế Lạng Sơn tiếp tục đứng thứ nhất. Như vậy, ba năm liền (2017, 2018, 2019) đơn vị dẫn đầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 76.86 điểm, tăng 6.18 điểm so với năm 2018.
qc
(TBTCO) - Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến 7 luật, 1 nghị định của Chính phủ, 11 thông tư và 3 quyết định của Bộ Tài chính được ban hành từ tháng 4/2019 đến nay về công tác thuế.
ông nguyễn công trưởng phó chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn
(TBTCO) - Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Lạng Sơn, sau khi hợp nhất, từ 11 chi cục thuế, sẽ còn 6 chi cục, giảm 5 chi cục thuế so với trước khi hợp nhất.
biệt thự
(TBTCO) - Theo Báo cáo thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), lũy kế đến 20/3/2019, chi cục thu ngân sách ước đạt 27,6 tỷ đồng, bằng 30% dự toán pháp lệnh, tăng 10% (so cùng kỳ năm 2018 thực hiện).
công chức thuế lạng sơn
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 524 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán pháp lệnh, đạt 19,8% dự toán phấn đấu, tăng 23% (so với cùng kỳ năm 2018).
thuế lạng sơn
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, năm 2018 đơn vị tiếp tục dẫn đầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI).
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Ông Trần Hồng Nghĩa – Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, năm 2019, đơn vị được giao dự toán thu 2.121 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cục thuế sẽ tăng cường công tác phối hợp đặc biệt là phối hợp với cơ quan công an quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu.
tt
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 11 năm 2018, toàn ngành Thuế Lạng Sơn thu ngân sách nhà nước được gần 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt trên 121% dự toán Bộ Tài chính giao và hơn 102% so với cùng kỳ năm 2017.
cc
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế, phí mới và đối thoại với các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2018. Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã thu đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng.