Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Lạng Sơn
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, thu ngân sách tháng 8/2020 trên địa bàn quản lý đạt 212,14 tỷ đồng. Tổng thu 8 tháng đạt 1.777 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán pháp lệnh nhưng chỉ bằng 87,1% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả thu hồi nợ thuế tính từ đầu năm đến nay được 232,062 tỷ đồng, trong đó thu hồi nợ cũ từ năm 2019 chuyển sang là 26,429 tỷ đồng, thu nợ phát sinh 8 tháng 205,633 tỷ đồng.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, tổng thu nội địa trên địa bàn quản lý 7 tháng năm 2020 ước đạt 1.472 tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm, bằng 81,7% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Dịch Covid-19 khiến hoạt động nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị đình trệ, dẫn đến số thu ngân sách sụt giảm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 1.263,9 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán pháp lệnh, bằng 80,4% so cùng kỳ năm 2019.
cục thuế lạng sơn
(TBTCO) - Do tác động của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang gặp nhiều khó khăn, do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong quý II và cả năm 2020, Cục Thuế Lạng Sơn thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DN phát triển.
nganh
(TBTCO) - Năm 2019, kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) đã ghi nhận Cục Thuế Lạng Sơn tiếp tục đứng thứ nhất. Như vậy, ba năm liền (2017, 2018, 2019) đơn vị dẫn đầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 76.86 điểm, tăng 6.18 điểm so với năm 2018.
qc
(TBTCO) - Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến 7 luật, 1 nghị định của Chính phủ, 11 thông tư và 3 quyết định của Bộ Tài chính được ban hành từ tháng 4/2019 đến nay về công tác thuế.
ông nguyễn công trưởng phó chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn
(TBTCO) - Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Lạng Sơn, sau khi hợp nhất, từ 11 chi cục thuế, sẽ còn 6 chi cục, giảm 5 chi cục thuế so với trước khi hợp nhất.
biệt thự
(TBTCO) - Theo Báo cáo thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), lũy kế đến 20/3/2019, chi cục thu ngân sách ước đạt 27,6 tỷ đồng, bằng 30% dự toán pháp lệnh, tăng 10% (so cùng kỳ năm 2018 thực hiện).