Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế nam định
thuế-nam-định.jpg
(TBTCO) - Báo cáo công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế Nam Định cho thấy, lũy kế 11 tháng năm 2020, toàn đơn vị thu hồi được 132 tỷ đồng nợ đọng thuế, đạt 85% chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.
doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-sau-dịch-bệnh.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Nam Định cho thấy, tính đến ngày 30/11/2020, đơn vị đã hoàn thành 690 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Qua thanh tra, kiểm tra thuế, cục thuế đã phát hiện và xử lý tăng thu ngân sách nhà nước trên 371,7 tỷ đồng.
doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-sau-covid.jpg
(TBTCO) - Đến tháng 12 năm 2020, Cục Thuế Nam Định thu ngân sách đạt 95% dự toán pháp lệnh, tăng 7% so với cùng kỳ thực hiện. Cục thuế đang tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.
doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-sau-dịch-bệnh-covid-19.jpg
(TBTCO) - Để ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã ban hành các quyết định tặng bằng khen, giấy khen cho 109 người nộp thuế đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019.
cục-thuế-nam-định.jpg
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, Cục Thuế Nam Định đã thu hồi được 123 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế. Tuy nhiên, đến 31/10/2020 tổng nợ thuế trên địa bàn vẫn còn 592 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm 31/12/2019.
cục-thuế-nam-định
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Nam Định sụt giảm ước khoảng 500 tỷ đồng.
cục-thuế-nam-định
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự kiến có hơn 7.000 doanh nghiệp và hơn 20.000 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Qua rà soát ban đầu về mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến giảm thu ngân sách trên 500 tỷ đồng, so với dự toán.
thuế nam định
(TBTCO) - Đại diện Sở Tài chính Nam Định cho biết, năm 2020, HĐND tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nam Định giao cơ quan thuế, các ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá…, huy động đầy đủ các nguồn thu vào NSNN.
cục thuế nam định
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Nam Định cho biết, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ triển khai…, đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có hơn 1.200 tổ chức, doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), tăng hơn 200% so với thời điểm cuối năm 2018.