Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Nam Định
cục-thuế-nam-định
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Nam Định sụt giảm ước khoảng 500 tỷ đồng.
cục-thuế-nam-định
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự kiến có hơn 7.000 doanh nghiệp và hơn 20.000 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Qua rà soát ban đầu về mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến giảm thu ngân sách trên 500 tỷ đồng, so với dự toán.
thuế nam định
(TBTCO) - Đại diện Sở Tài chính Nam Định cho biết, năm 2020, HĐND tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nam Định giao cơ quan thuế, các ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá…, huy động đầy đủ các nguồn thu vào NSNN.
cục thuế nam định
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Nam Định cho biết, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ triển khai…, đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có hơn 1.200 tổ chức, doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), tăng hơn 200% so với thời điểm cuối năm 2018.
chi cục thuế huyện mỹ lộc
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, theo đó Cục Thuế Nam Định sẽ thực hiện hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực, giảm 3 chi cục thuế.
cục thuế nam định
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Nam Định được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế 784 doanh nghiệp (DN). Đến nay, đơn vị đã thực hiện được 25 cuộc thanh tra, bằng 46% kế hoạch; thực hiện kiểm tra 376 cuộc, đạt 52% kế hoạch. Qua thanh kiểm tra, đơn vị ra quyết định truy thu, xử phạt gần 35 tỷ đồng.
co ma 19
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ đọng vào ngân sách, Cục Thuế Nam Định vừa thực hiện công khai danh sách 201 doanh nghiệp nợ gần 121 tỷ đồng tiền thuế.
thue nam dinh
(TBTCO) - Đến hết tháng 6/2019, Cục Thuế Nam Định thu hồi được 69,7 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2018 chuyển sang.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Cục Thuế Nam Định vừa công khai danh sách 208 doanh nghiệp (DN) nợ trên 111 tỷ đồng tiền thuế, tính đến tháng 4/2019.