Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế nghệ an
Nghệ An
(TBTCO) - Số liệu thống kê từ Cục Thuế Nghệ An cho thấy, 10 tháng năm 2019, đơn vị thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 11.570 tỷ đồng, bằng 106% dự toán trung ương, 98% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Nghệ An vừa tiếp tục cho công khai thông tin 180 DN trên địa bàn còn nợ đọng trên 829 tỷ đồng tiền thuế.
danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế
(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An vừa ký ban hành quyết định công khai danh sách 43 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh có mức độ rủi ro cao về thuế đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An vừa ký thông báo công khai thông tin 189 doanh nghiệp (DN) nợ đọng trên 875 tỷ đồng tiền thuế, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
công ty bia sài gòn sông lam
(TBTCO) - Báo cáo nhanh tiến độ thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, lũy kế 8 tháng đầu năm tổng thu nội địa đơn vị thực hiện đạt 7.780 tỷ đồng, đạt 71% dự toán pháp lệnh, bằng 66% dự toán phấn đấu, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Theo báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An, tính đến tháng 8/2019, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Nghệ An đã truy thu, truy hoàn, xử phạt và ấn định tiền chậm nộp trên 101,7 tỷ đồng.
Ông Trịnh Thanh Hải – Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An (hàng trên bên trái) trao quyết định
(TBTCVN) - Tính đến 31/7/2019, Cục Thuế Nghệ An đã thu ngân sách đạt 7.780 tỷ đồng, bằng 71% dự toán pháp lệnh, bằng 66% dự toán tỉnh giao, tăng 23% (so với thực hiện cùng kỳ).
thuế nghệ an
(TBTCO) - Cục Thuế Nghệ An vừa triển khai thực hiện quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế khu vực. Cụ thể, Cục Thuế Nghệ An đã hợp nhất 20 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thành 9 chi cục thuế khu vực, giảm 11 chi cục thuế và giảm 39 đội thuế.
tuyen truyen ho tro
(TBTCO) - Đến tháng 7/2019, Cục Thuế Nghệ An thực hiện thanh tra tại 43 doanh nghiệp (DN); thực hiện kiểm tra 609 lượt DN. Qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, xử phạt, ấn định thuế thu nộp ngân sách trên 76,3 tỷ đồng.