Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Nghệ An
tuyen truyen ho tro
(TBTCO) - Đến tháng 7/2019, Cục Thuế Nghệ An thực hiện thanh tra tại 43 doanh nghiệp (DN); thực hiện kiểm tra 609 lượt DN. Qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, xử phạt, ấn định thuế thu nộp ngân sách trên 76,3 tỷ đồng.
thue nghe an
(TBTCO) - Lũy kế đến 30/6/2019, Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách đạt 6.524 tỷ đồng, bằng 60% dự toán pháp lệnh, bằng 55% dự toán phấn đấu, tăng 23% (so với cùng kỳ năm 2018). Đáng chú ý, có 3 chi cục thuế đã thu vượt dự toán năm, một chi cục thu đạt 99% dự toán năm.
cán bộ thuế
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Nghệ An cho biết, đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục cần thiết phục vụ việc hợp nhất 20 chi cục thuế (CCT) các huyện, thị xã trong tỉnh thành 9 CCT khu vực.
doi thoai doanh nghiep
(TBTCO) - Báo cáo nhanh kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, 5 tháng đầu năm đơn vị thu ngân sách ước đạt 5.240 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ thực hiện.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, 4 tháng đầu năm đơn vị thu đạt 4.128 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 968 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt 3.159 tỷ đồng.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Cục Thuế Nghệ An vừa công khai danh sách 224 doanh nghiệp (DN) nợ trên 635,8 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tính đến ngày 31/3/2019.
công chức thuế
(TBTCO) - Từ kết quả phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ thuế và mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp (DN), Cục Thuế Nghệ An vừa công khai danh sách 39 DN trên địa bàn tỉnh có mức độ rủi ro cao về thuế phải chuyển sang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
đối thoại chính sách thuế
(TBTCO) - Theo Báo cáo nhanh kết quả thu nội địa hai tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Nghệ An, đơn vị thu đạt 2.024 tỷ đồng, bằng 19% dự toán pháp lệnh năm 2019, tăng 32% (so với cùng kỳ thực hiện năm 2018).
nghệ an đối thoại
(TBTCO) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Nghệ An đã quyết liệt đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, cùng với đó đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.