Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Nghệ An
Nghệ An
(TBTCO) - Theo ông Trịnh Thanh Hải - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, cơ quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó nuôi dưỡng nguồn thu, quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.
Hà Nội
(TBTCO) - Số liệu từ Cục Thuế Nghệ An cho thấy, năm 2020, thu nội địa trên địa bàn đạt 15.700 tỷ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh và bằng 105% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các khoản từ tiền sử dụng đất bằng 247% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Mặc dù số thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đã hoàn thành và vượt dự toán trung ương, cũng như của địa phương giao nhưng trong tháng nước rút cuối năm, Cục Thuế Nghệ An vẫn nỗ lực để đạt số thu ngân sách ở mức cao nhất.
Nghệ An
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 810 cuộc. Từ đó, truy thu, truy hoàn xử phạt ấn định thuế 132 tỷ đồng.
Thue NA
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu ngân sách nhà nước trong tháng 8/2020 đạt 1.167 tỷ đồng, bằng 109% so với số thực hiện tháng 8/2019. Lũy kế 8 tháng đơn vị thu đạt 9.257 tỷ đồng, bằng 72% dự toán trung ương giao, 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 104% so với cùng kỳ.
Cục Thuế Nghệ an
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, tổng thu ngân sách do đơn vị này thực hiện đến 31/7/2020 đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng mừng trong bối cảnh nhiều địa phương có số thu giảm do dịch Covid-19.
Cục Thuế Nghệ An tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Ảnh: Hà Hạnh
(TBTCVN) - Sau 10 năm triển khai công tác CCHC tại Cục Thuế Nghệ An đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ người dân và DN tốt hơn, phù hợp xu thế hội nhập và phát triển...
Nghệ An
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tính đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 2.292 giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đủ điều kiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 574 tỷ đồng.
Nghệ An
(TBTCO)- Số liệu từ Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu nội địa 6 tháng đầu năm 2020 đạt 6.781 tỷ đồng, bằng 52% dự toán Trung ương, 51% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 4% so cùng kỳ. Trong đó, số thu trừ tiền sử dụng đất đạt 4.755 tỷ đồng, bằng 44% dự toán và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.