Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục thuế Ninh Bình
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế Ninh Bình hạn chế tối đa công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, tập trung kiểm tra tại bàn trên cơ sở sử dụng dữ liệu của cơ quan thuế.
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/6, Cục Thuế Ninh Bình đã thu hồi được 425 tỷ đồng, trong đó thu hồi được số tiền thuế nợ từ 31/12/2019 chuyển sang năm 2020 là 145 tỷ đồng; thu hồi được số nợ phát sinh năm 2020 là 280 tỷ đồng.
thu thuế
(TBTCO) - Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt so với dự toán thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Ninh Bình sẽ tập trung cao cho công tác quản lý thuế, chống thất thu, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN).
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Ninh Bình đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2020, số thu ngân sách của Cục Thuế Ninh Bình đạt 4.855 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 19/5, Cục Thuế Ninh Bình đã nhận được 369 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền gia hạn là 201,2 tỷ đồng.
Cục Thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Ninh Bình, số thu nội địa quý I của tỉnh đạt trên 2.351 tỷ đồng, đạt 26% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.
Cục Thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Sau thời gian phát động phong trào “Cán bộ, công chức ngành Thuế chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Cục Thuế Ninh Bình đã quyên góp được 100 triệu đồng, góp phần ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ninh Bình
(TBTCO) - Cục Thuế Ninh Bình cho biết, trong tháng 2, đơn vị đã thu ngân sách 1.086,8 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 2, đơn vị đã thu được 2.351,7 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 64,1% so với cùng kỳ.