Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế quảng bình
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, tổng thu ngân sách 8 tháng năm 2020 được 3.224,7 tỷ đồng, đạt 76% dự toán pháp lệnh, đạt 62% dự toán tỉnh giao, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 7/2020 là 2.946,9 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán pháp lệnh, đạt 56,7% dự toán tỉnh, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/7/2020, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Bình là 529 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng (tăng 33,8%) so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, nợ không có khả năng thu của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 190 tỷ đồng, chiếm 36%.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, tính đến ngày 30/6/2020, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đơn vị đã thu được 107 tỷ đồng. Tổng số nợ thuế đến 30/6/2020 là 527 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 là 2.582 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán, tăng 9,7% (so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, nếu trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số thì số thu đạt 49,9% dự toán, tăng 11%.
thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2020 được 1.953,8 tỷ đồng, đạt 46% dự toán trung ương, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách quý II/2020, Cục Thuế Quảng Bình tận dụng tối đa dư địa phát triển của ngành, lĩnh vực ít chịu tác động từ dịch Covid-19, tăng cường giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm bù đắp số hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, số thu ngân sách do đơn vị thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.744,2 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2019.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hầu hết doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với số thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình bị giảm so với dự kiến.