Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế quảng ngãi
cục-thuế-quảng-ngãi.jpg
(TBTCO) - Tính đến tháng 10/2020, Cục Thuế Quảng Ngãi đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 48 hồ sơ, với số tiền được hoàn là 718,7 tỷ đồng. Trong đó, hoàn trước kiểm tra sau 30 hồ sơ, kiểm tra trước hoàn 18 hồ sơ.
khu-dân-cư.jpg
(TBTCO) - Cùng với việc tăng cường quản lý, huy động đầy đủ các nguồn thu phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Quảng Ngãi đang tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn thực hiện thu tiền sử dụng đất nhằm bù đắp khoản thu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
chi-cục-thuế-khu-vực-đức-phổ-ba-tơ.jpg
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 7 tháng đầu năm, cục thuế thu ngân sách mới đạt 47% dự toán; dự báo cả năm ước hụt thu khoảng 4.500 tỷ đồng.
cục-thuế-quảng-ngãi-tập-huấn-trực-tuyến.jpg
(TBTCO) - Sáng 17/7, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức tập huấn trực tuyến Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đến toàn thể công chức cơ sở tại 9 điểm cầu là cục thuế, các chi cục thuế huyện, khu vực. Đây là lần đầu tiên Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nội bộ cơ quan thuế bằng hình thức trực tuyến.
chi-cục-thuế-huyện-đảo-lý-sơn.jpg
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2019. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được xếp vị trí thứ nhất trong số 15 sở, ngành của tỉnh, với 63,96 điểm.
cục-thuế-quảng-ngãi.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của hơn 5.000 doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng. Đến nay, đã có 866 DN, tổ chức đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với số thuế đề nghị gia hạn 166,4 tỷ đồng.
cục-thuế-quảng-ngãi
(TBTCO) - “Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh (HKD) vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Cục Thuế Quảng Ngãi đang thực hiện mọi biện pháp hỗ trợ DN và NNT thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất”.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Cục Thuế Quảng Ngãi đã tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra 2 kịch bản giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2020 và các giải pháp bù đắp hụt thu.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Những năm qua, Cục Thuế Quảng Ngai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế. Nhờ đó, đến nay gần 100% doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử.