Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Sơn La: Thu ngân sách
thuế sơn la
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Sơn La cho biết, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 2.937 tỷ đồng, bằng 66% dự toán tỉnh giao, tăng 24% (so với cùng kỳ thực hiện).
thuế sơn la
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Sơn La, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 2 tháng đầu năm ước đạt 749 tỷ đồng, bằng 20,7% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 16,84% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 187,4% so cùng kỳ.