Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Sơn La: Thu ngân sách
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Ảnh hưởng do dịch Covid-19 chưa hết, tỉnh Sơn La lại phải đối mặt với hạn hán kéo dài làm cho sản lượng của các nhà máy thủy điện giảm, dẫn đến hụt thu ngân sách. Trước thực trạng này, Cục Thuế Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để phấn đấu hoàn thành số thu trong 6 tháng cuối năm.
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Là 1 trong 7 địa phương có số thu thấp, chưa đạt tiến độ đề ra, Cục Thuế Sơn La đang quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2019.
thuế sơn la
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Sơn La cho biết, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 2.937 tỷ đồng, bằng 66% dự toán tỉnh giao, tăng 24% (so với cùng kỳ thực hiện).
thuế sơn la
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Sơn La, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 2 tháng đầu năm ước đạt 749 tỷ đồng, bằng 20,7% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 16,84% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 187,4% so cùng kỳ.