Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế thái bình
thuế thái bình
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Thái Bình cho biết, lũy kế đến hết ngày 30/12/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 6.900 tỷ đồng, vượt 8% so với dự toán Bộ Tài chính giao.
cưỡng chế thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa tiếp tục công khai danh sách 60 doanh nghiệp (DN) nợ 183,9 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/11/2018, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Thái Bình cho biết, đến tháng 12/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán pháp lệnh, bằng 91,9% so với cùng kỳ thực hiện. Đơn vị đang dồn lực thu ngân sách quyết tâm về đích ở chặng nước rút.
tiền
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành 36 quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp (DN), thu hồi trên 50,3 tỷ đồng tiền nợ thuế.
quản lý nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa thông báo công khai danh sách 29 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ trên 16 tỷ đồng tiền thuế. Đây là đợt thứ 8 trong năm nay, đơn vị công khai DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
thuế thái bình
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành 21 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng tiền nợ thuế.
thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 2.905 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán pháp lệnh, trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu đạt 2.320 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.
nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, đơn vị này vừa ban hành 49 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản thu hồi trên 52,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, tính đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.832 tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán, bằng 91,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 3.451 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 85,6% (so với cùng kỳ).