Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Thái Bình
quản lý nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa thông báo công khai danh sách 29 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ trên 16 tỷ đồng tiền thuế. Đây là đợt thứ 8 trong năm nay, đơn vị công khai DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
thuế thái bình
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành 21 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng tiền nợ thuế.
thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 2.905 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán pháp lệnh, trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu đạt 2.320 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.
nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, đơn vị này vừa ban hành 49 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản thu hồi trên 52,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, tính đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.832 tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán, bằng 91,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế và phí đạt 3.451 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 85,6% (so với cùng kỳ).
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, đơn vị này vừa công khai 31 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ trên 54 tỷ đồng tiền thuế.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Thuế huyện Thái Thụy (Thái Bình), đơn vị này vừa ban hành 26 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi tại ngân hàng để nộp vào NSNN đối với các DN nợ thuế trên địa bàn, với số tiền trên 1.300 tỷ đồng.
cục thuế thái bình
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Thái Bình, đơn vị này vừa có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2017.
cục thuế lâm đồng
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp dán tem niêm phong đồng hồ tổng tại các cột bơm xăng.