Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Thái Bình
thuế Thái Bình
(TBTCO) - Với dự toán được giao, trong hai tháng cuối năm, Cục Thuế Thái Bình sẽ phải thu bình quân 928 tỷ đồng/tháng (không kể thu tiền sử dụng đất).
thuế thái bình
(TBTCO) - Mục tiêu phấn đấu thu nội địa trong 3 tháng cuối năm của tỉnh Thái Bình là 2.129 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng cao hơn 146 tỷ đồng so với bình quân của 9 tháng đầu năm.
danh sach doanh nghiep no thue
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa tiếp tục công khai thông tin 152 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ trên 361,4 tỷ đồng tiền thuế, tính đến thời điểm ngày 31/5/2019.
cuong che tai khoan thu hoi no thue
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình và các chi cục thuế trực thuộc vừa ban hành hàng loạt các quyết định cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế, bào gồm cả thực hiện cưỡng chế tài khoản ngân hàng và cưỡng chế về hóa đơn.
thai binh
(TBTCO) - Đến tháng 5/2019, qua thanh tra, kiểm tra thuế tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế Thái Bình đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính 14,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,7 tỷ đồng, giảm lỗ 74,4 tỷ đồng.
cán bộ thuế
(TBTCO) - Báo cáo nhanh kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế thành phố (TP) Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến tháng 3/2019, đơn vị thu ngân sách đạt 103 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 58% (so với cùng kỳ năm 2018).
thái bình đối thoại doanh nghiệp nợ thuế
(TBTCO) - Để đưa tỷ lệ nợ thuế giảm xuống dưới 5% đáp ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thái Bình vừa thực hiện công khai danh sách 47 doanh nghiệp (DN) nợ trên 157,3 tỷ đồng tiền thuế tính đến 31/1/2019 trên cổng thông tin của cục thuế.
thuế thái bình
(TBTCO) - Xác định công tác thu hồi nợ thuế có vai trò quan trọng trong công tác thu ngân sách, do đó ngay từ những ngày đầu năm Cục Thuế Thái Bình đã quán triệt đến bộ phận quản lý nợ thuế thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ.
thuế thái bình
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Thái Bình cho biết, lũy kế đến hết ngày 30/12/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 6.900 tỷ đồng, vượt 8% so với dự toán Bộ Tài chính giao.