Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Thái Bình
doanh-nghiệp-sẵn-sàng-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-sau-covid.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Thái Bình thu nội địa đạt 111,2% dự toán. Trong đó, số thu từ thuế, phí đơn vị thực hiện đạt 5.405 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán. Riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nộp ngân sách đạt 168,9% dự toán, số tuyệt đối vượt 58 tỷ đồng.
hoạt-động-sản-xuất-tại-doanh-nghiệp.jpg
(TBTCO) - Theo thông tin của Cục Thuế Thái Bình, lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 83,9% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 82,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 86% so với cùng kỳ năm 2019.
công-chức-thuế.jpg
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt 5.115 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán pháp lệnh, bằng 72,4% dự toán phấn đấu. Cục Thuế Thái Bình đang dồn lực rà soát thu các khoản thuế còn dư địa, thu tiền sử dụng đất, thu nợ thuế…, bù đắp khoản thu sụt giảm.
thuế Thái Bình
(TBTCO) - Với dự toán được giao, trong hai tháng cuối năm, Cục Thuế Thái Bình sẽ phải thu bình quân 928 tỷ đồng/tháng (không kể thu tiền sử dụng đất).
thuế thái bình
(TBTCO) - Mục tiêu phấn đấu thu nội địa trong 3 tháng cuối năm của tỉnh Thái Bình là 2.129 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng cao hơn 146 tỷ đồng so với bình quân của 9 tháng đầu năm.
danh sach doanh nghiep no thue
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa tiếp tục công khai thông tin 152 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ trên 361,4 tỷ đồng tiền thuế, tính đến thời điểm ngày 31/5/2019.
cuong che tai khoan thu hoi no thue
(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình và các chi cục thuế trực thuộc vừa ban hành hàng loạt các quyết định cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế, bào gồm cả thực hiện cưỡng chế tài khoản ngân hàng và cưỡng chế về hóa đơn.
thai binh
(TBTCO) - Đến tháng 5/2019, qua thanh tra, kiểm tra thuế tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế Thái Bình đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính 14,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,7 tỷ đồng, giảm lỗ 74,4 tỷ đồng.
cán bộ thuế
(TBTCO) - Báo cáo nhanh kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế thành phố (TP) Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến tháng 3/2019, đơn vị thu ngân sách đạt 103 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 58% (so với cùng kỳ năm 2018).