Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế thái nguyên
đồng hỷ
(TBTCO) - Ông Lê Duy Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết, tính đến hết tháng 10, đơn vị này thu ngân sách đạt 142,3% dự toán năm, tăng 23% (so với cùng kỳ 2016).
cục thuế thai nguyên
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Nguyên, tính đến hết tháng 10, đơn vị này thu ngân sách đạt 8.069 tỷ đồng, tăng 22% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 19% dự toán UBND tỉnh Thái Nguyên giao và tăng 41% so với cùng kỳ thực hiện năm 2016.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, 9 tháng đầu năm, đơn vị này thu ngân sách đạt 7.219 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 107% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 136% so với cùng kỳ.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, tính đến cuối tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước đạt 6.723 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 5.245 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch tỉnh giao.
đoàn thanh niên
(TBTCO) - Thời gian qua, Cục Thuế Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đóng góp vào thành quả đó có công không nhỏ của các thế hệ đoàn viên, thanh niên.
thai
(TBTCVN) - Cục Thuế Thái Nguyên hiện đang dẫn đầu cả nước về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nhờ áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, từ xây dựng kế hoạch, phân tích, ban hành quyết định đến báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Tính đến tháng 7 năm 2017, Cục Thuế Thái Nguyên đã thực hiện 431 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã tiến hành truy thu, truy hoàn, phạt tổng số tiền 57,4 tỷ đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 27,5 tỷ đồng; giảm lỗ 14,4 tỷ đồng.
hoàn thuế điện tử
(TBTCO) - Ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, qua 4 tháng triển khai công tác hoàn thuế bằng phương thức điện tử đến nay, Cục Thuế Thái Nguyên đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 60 hồ sơ, với số thuế đề nghị hoàn là 564,8 tỷ đồng.
ong
(TBTCVN) - Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, tính đến hết tháng 6/2017, đơn vị thu ngân sách đạt trên 5.408 tỷ đồng bằng 82% dự toán trung ương giao năm 2017; loại trừ thu tiền sử dụng đất số thu đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.