Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Thanh Hóa
đối thoại chính sách thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Thanh Hoá vừa tổ chức hội nghị tập huấn và đối thoại chính sách thuế với doanh nghiệp (DN) quý IV/2019. Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là giám đốc, kế toán trưởng các DN đang kê khai nộp thuế thuộc văn phòng cục thuế quản lý.
cục thuế thanh hóa
(TBTCO) - Nhờ tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đặc biệt là số thu từ lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, thuế nhà thầu…, lũy kế đến 30/9, tổng thu nội địa Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện đạt 12.202 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8% (so với cùng kỳ thực hiện năm 2018).
thanh kiểm tra thuế
(TBTCO) - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, công tác thanh tra, kiểm tra thuế luôn được Cục Thuế Thanh Hóa đặt làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thông qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt hành chính thu nộp 125 tỷ đồng vào NSNN.
Đại diện doanh nghiệp tham gia đối thoại chính sách thuế với cơ quan thuế.
(TBTCVN) - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Thanh Hóa còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế.
ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra thuế
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, đến 20/7/2019, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 249 cuộc; thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 73 doanh nghiệp. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã thực hiện truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 156,3 tỷ đồng.
thue
(TBTCVN) - Năm 2019, Cục Thuế Thanh Hóa được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách đạt 15.542 tỷ đồng, cao hơn 1.200 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao.
thuế thanh hóa
(TBTCO) - Quý I/2019, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa đạt 24,8% (mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay). Đây được xác định là yếu tố thuận lợi giúp Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách quý I/2019 đạt 3.881 tỷ đồng, bằng 25% dự toán tỉnh giao, tăng 70,4% (so với cùng kỳ thực hiện).
Cục Thuế Thanh Hóa tập trung rà soát các khoản nợ thuế,
(TBTCVN) - Nhờ những giải pháp đột phá trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 23.500 tỷ đồng.
kiểm tra hồ sơ khai thuế
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 11/2018, qua thanh tra kiểm tra, đơn vị truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính trên 194 tỷ đồng thu nộp ngân sách nhà nước.