Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
thue
(TBTCVN) - Để chính sách, pháp luật về thuế ngày càng đơn giản, dễ thực hiện, mang lại sự thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách; đơn giản hóa thủ tục hành chính;
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu cung cấp lắp đặt màn sáo dọc hệ thống cửa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Tam Nông, Chi cục Thuế huyện Thanh Bình.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu cung cấp lắp đặt thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tam Nông.