Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
cục thuế ninh bình
(TBTCO) - Ngày 21/11, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã chủ trì hội nghị đối thoại với gần 60 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
cục thuế ninh bình
(TBTCO) - Theo Cục trưởng Cục thuế Ninh Bình Đinh Nam Thắng, trong năm 2018, cơ quan thuế Ninh Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt của công tác thuế. Đặc biệt, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lập “đỉnh” mới, ước đạt 8.575 tỷ đồng, vượt 56% dự toán HĐND tỉnh giao.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Ninh Bình mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho các Chi cục Thuế Nho Quan, Kim Sơn.