Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
quảng bình
(TBTCO) - Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình, ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh do đơn vị thực hiện được 1.550 tỷ đồng, đạt 46% dự toán năm; trong đó số trong cân đối được 1.526 tỷ đồng đạt 53,1% dự toán trung ương giao, đạt 47% dự toán tỉnh giao.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Quảng Bình mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Quảng Bình mời thầu gói thầu số 5 Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế.