Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
trang 7
(TBTCVN) - Năm 2016, tỉnh Quảng Nam được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Quảng Nam giao dự toán thu là 8.795 tỷ đồng, Tổng cục Thuế giao phấn đấu thu 10.600 tỷ đồng.
chi cục thuế huyện núi thành
(TBTCO) - Ông Lê Vĩnh Nhàn - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã tham gia buổi tập huấn và đối thoại về chính sách thuế do đơn vị tổ chức.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Gói thầu số 05.