Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế tỉnh Thái Bình
vi
(TBTCVN) - Để chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành dám tem niêm phong tại các cột bơm xăng, dầu nhằm kiểm soát sản lượng bán ra của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.