Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Vĩnh Phúc
TACN
(TBTCO) - Công ty TNHH Trường Giang (Vĩnh Phúc) chuyên nhập khẩu mặt hàng ngô hạt từ Nam Mỹ về bán cho các hộ kinh doanh cá thể, đại lý, trang trại làm thức ăn chăn nuôi và không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu.
thue vinh phuc
(TBTCO) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Cục Thuế Vĩnh Phúc đang dồn lực giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu bền vững cho NSNN.
vinh phuc
(TBTCO) - Năm 2020 để hoàn thành dự toán được giao, Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (NQD).
cuc thue vinh phuc
(TBTCO) - Theo thông tin của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp nợ đọng các khoản tiền thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày với tổng số tiền nợ lên tới trên 1.000 tỷ đồng.
cục thuế vĩnh phúc
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện đạt gần 24.300 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm.
Chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN là chủ trương vừa có lợi cho DN vừa có lợi cho nền kinh tế.
(TBTCVN) - Để khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, nước ta đã có nhiều chính sách ưu tiên.
NSNN
(TBTCO) - Ước tính đến hết tháng 6/2019, số thu nội địa của Cục Thuế Vĩnh Phúc đạt hơn 13.730 tỷ đồng, tương đương với hơn 56,6% dự toán năm 2019.
cục thue Vinh phuc
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Vĩnh Phúc, ước tính đến cuối tháng 5/2019, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt hơn 12.150 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh.
thue vp
(TBTCVN) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thời gian qua Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT) và doanh nghiệp (DN).