Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Vĩnh Phúc
cục thuế vĩnh phúc
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện đạt gần 24.300 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm.
Chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN là chủ trương vừa có lợi cho DN vừa có lợi cho nền kinh tế.
(TBTCVN) - Để khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, nước ta đã có nhiều chính sách ưu tiên.
NSNN
(TBTCO) - Ước tính đến hết tháng 6/2019, số thu nội địa của Cục Thuế Vĩnh Phúc đạt hơn 13.730 tỷ đồng, tương đương với hơn 56,6% dự toán năm 2019.
cục thue Vinh phuc
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Vĩnh Phúc, ước tính đến cuối tháng 5/2019, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt hơn 12.150 tỷ đồng, bằng 50% dự toán pháp lệnh.
thue vp
(TBTCVN) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thời gian qua Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT) và doanh nghiệp (DN).
thue VP
(TBTCO) - Theo tin từ Cục Thuế Vĩnh Phúc, trong tháng 1/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt gần 3.654 tỷ đồng, bằng 59% dự toán quý I/2019, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hội nghị trao thưởng, tập huấn và đối thoại về chính sách thuế,
(TBTCVN) - Với chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh, qua hơn 20 năm tái lập và phát triển, Cục Thuế Vĩnh Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
thue vinh phuc
(TBTCO) - Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Cục Thuế Vĩnh Phúc đang tăng cường các giải pháp về nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng thuế...
thue vinh phuc
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, Cục Thuế Vĩnh Phúc thu ngân sách ước đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, tương đương với hơn 70% dự toán và tăng 8% so với cùng kỳ.