Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Thuế Yên Bái
cục-thuế-yên-bái.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 3.615 tỷ đồng. Năm 2021, tỉnh này đặt mục tiêu thu đạt 4.000 tỷ đồng. Cục Thuế Yên Bái đang đồng loạt ra quân, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
cục-thuế-yên-bái
(TBTCO) - Lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách Cục Thuế Yên Bái thực hiện đạt 2.477 tỷ đồng, vượt 9% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 82% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 1.593 tỷ đồng, bằng 97% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 1% so với cùng kỳ thực hiện.
chi-cục-thuế-thành-phố-yên-bái.jpg
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, lũy kế đến hết tháng 10/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.302,2 tỷ đồng, bằng 70% dự toán tỉnh giao, bằng 109% so với cùng kỳ thực hiện. Riêng trong tháng 10 toàn đơn vị thu được 331,6 tỷ đồng.
Cục-thuế-yên-bái-okl.jpg
(TBTCO) - Cùng với việc nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách các cấp lãnh đạo giao, trong 3 tháng cuối năm, Cục Thuế Yên Bái cũng đặt mục tiêu phấn đấu thu đạt 1.514 tỷ đồng, riêng trong tháng 10 này phải thu đạt 365 tỷ đồng.
cục-thuế-yên-bái-thanh-tra-kiểm-tra.jpg
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến đầu tháng 10/2020, toàn đơn vị hoàn thành 34 cuộc thanh tra tại trụ sở người nộp thuế; hoàn thành 136 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; qua thanh tra, kiểm tra toàn đơn vị đã xử lý tăng thu ngân sách hơn 291 tỷ đồng tiền thuế.
doanh-nghiệp-sản-xuất-gỗ.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến tháng 9/2020, đơn vị thu ngân sách được 1.577 tỷ đồng, bằng 69% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 52% dự toán UBND tỉnh giao.
cục-thuế-yên-bái-giao-ban.jpg
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 8/2020, tỉnh Yên Bái thu nội địa đạt 62% dự toán Bộ Tài chính giao. Để huy động đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách, Cục Thuế Yên Bái rà soát lĩnh vực, nguồn thu còn dư địa để huy động đầy đủ vào ngân sách, bù đắp các khoản thu bị sụt giảm bởi dịch bệnh Covid-19.
Công chức thuế Cục Thuế Yên Bái rà soát doanh nghiệp nợ thuế.
(TBTCVN) - Quý III/2020, Cục Thuế Yên Bái đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt từ 800 tỷ đồng trở lên.
chi-cục-thuế-huyện-lục-yên.jpg
(TBTCO) - Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19 gia hạn nộp thuế, Cục Thuế Yên Bái còn thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Qua thanh kiểm tra, Cục Thuế Yên Bái thực hiện truy thu, truy hoàn hơn 2 tỷ đồng tiền thuế; ban hành 265 quyết định xử lý vi phạm chậm nộp thuế.