Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế yên bái
thuế yên bái
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, quý I/2019, đơn vị thu ngân sách đạt 523,4 tỷ đồng, đạt 25% dự toán pháp lệnh, bằng 17% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, khối chi cục thuế khu vực và chi cục thuế huyện, thị xã thu đạt 332 tỷ đồng.
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Yên Bái, trong tổng số 28 tổ chức, cá nhân nợ vừa bị nêu danh, số cá nhân nợ tiền đấu giá đất ở là 26 cá nhân, với số nợ trên 111 tỷ đồng; 2 tổ chức, cá nhân còn lại nợ tiền đấu giá thuê đất thương mại, với số tiền trên 15 tỷ đồng.
thuế yên bái
(TBTCO) - Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, tháng 1/2019 đơn vị thu ngân sách đạt 243 tỷ đồng, bằng 11% dự toán pháp lệnh, bằng 8% dự toán phấn đấu tỉnh giao, tăng 20% (so với cùng kỳ 2018).
văn nghĩa yên bái
(TBTCO) - Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn (Yên Bái) cho biết, năm 2019 chi cục được tỉnh giao dự toán phấn đấu thu ngân sách là 295 tỷ đồng. Trong đó, huyện Văn Chấn được giao thu là 215 tỷ đồng; thị xã Nghĩa Lộ được giao thu là 80 tỷ đồng.
yên bái
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Yên Bái được giao dự toán thu đạt 2.240 tỷ đồng, tỉnh giao phấn đấu thu 3.150 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cục thuế phát động phong trào thi đua thực hiện các giải pháp thu thu vượt chỉ tiêu phấn đấu .
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến 31/12/2018, tổng thu nội địa đơn vị thực hiện đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 44% so dự toán pháp lệnh, tăng 30% so dự toán tỉnh giao, tăng 15% so với số thu năm 2017.
chi cục thuế huyện văn yên
(TBTCO) - Lũy kế đến 28/12/2018, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế huyện Văn Yên (Yên Bái) thực hiện đạt 186,5 tỷ đồng, bằng 179,4% dự toán pháp lệnh, bằng 108,1% mục tiêu phấn đấu, bằng 125,5% so với cùng kỳ năm 2017 thực hiện.
xác định vùng khó khăn
(TBTCO) - Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
thuế yên bái
(TBTCO) - Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến 30/11/2018, tổng thu từ tiền sử dụng đất đạt 701,4 tỷ đồng, bằng 234% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 140,3% dự toán tỉnh giao, bằng 74,8% dự toán phấn đấu của tỉnh. Riêng tháng 11/2018, đơn vị thu được trên 227 tỷ đồng.