Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Lê Thành Khanh
Cục Hải quan Quảng Nam
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Lê Thành Khang cho biết, trong 4 tháng còn lại của năm 2020, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác vừa chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách.