Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác thuế năm 2020 của Cục Thuế Bình Dương.
(TBTCVN) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Dương thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 45.100 tỷ đồng, tăng trên 4% so với số thực thu năm 2019.