Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục trưởng Trần Văn Ninh
Cục trưởng Cục thuế Quảng Ninh Trần Văn Ninh. Ảnh: Đỗ Vinh
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Ninh đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như vậy tại buổi gặp báo chí đầu xuân 2015 diễn ra ngày 13/1.