Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc
Hà Nội
(TBTCO) - Từ quý III/2018 đến quý III/2020, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Minh thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghiệp làng nghề Phú Túc, tại thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. Tổng mức đầu tư cụm xây dựng công nghiệp khoảng 117,6 tỷ đồng.