Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cung cấp thông tin đầy đủ
Tổng KTNN
(TBTCVN) - Ngày 30/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng kế toán nhà nước (KTNN), đây là nhiệm vụ mới và quan trọng mà Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) có trách nhiệm thực hiện trong thời gian tới.