Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa củng cố
c
(TBTCO) - “Thương hiệu là tài sản, là yếu tố sống còn của các tập đoàn kinh tế. Bên cạnh đó, việc làm gì để có thương hiệu mạnh phải trở thành nội dung quan trọng nhất của các tập đoàn kinh tế trong đó có PVN”.
Huỳnh Quang Hải
(TBTCO) - Sáng ngày 15/11, Hội nghị quốc tế Diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 4 về "Củng cố an ninh tài chính châu Á và giải pháp thực hiện" đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu tại hội nghị.
VDH
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng đăng toàn văn bài viết “Củng cố nền tảng vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế” của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
OECD
(TBTCO) - Chính sách nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng đất đai manh mún làm hạn chế hiệu quả kinh tế theo quy mô lớn
Hiệp định hợp tác tài chính với Đức
(TBTCO) - Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) cam kết tài trợ cho Việt Nam 100 triệu EUR theo điều kiện vay phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110kV.
bv
(TBTCO) - Đây là tổng số vốn dự kiến của dự án “Hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh lao phổi tại Việt Nam” theo đề xuất tài trợ của Chính phủ Luxembourg.