Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa củng cố lưới điện 110kv
Hiệp định hợp tác tài chính với Đức
(TBTCO) - Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) cam kết tài trợ cho Việt Nam 100 triệu EUR theo điều kiện vay phát triển, nhằm mục tiêu xây dựng và củng cố lưới điện 110kV.