Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cung phân bón
phân bón
(TBTCO) - Trong thời gian tới, giá phân bón Urê trên thị trường thế giới có thể tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ. Trong nước, do nhu cầu phân bón Urê bắt đầu tăng, tuy nhiên do nguồn cung khá dồi dào nên giá phân bón Urê chỉ tăng nhẹ trong thời gian tới.