Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cuộc đua margin
công ty chứng khoán
(TBTCO) - “Cuộc đua margin” là điểm cạnh tranh mang tính quyết định với các CTCK có tham vọng thị phần. Hậu Thông tư 36, cuộc đua còn khắc nghiệt hơn. Do vậy, khi “vốn chống lưng” từ NHTM kém dồi dào, CTCK muốn cạnh tranh margin buộc phải “tự bơi” và hợp nhất, sáp nhập không phải là một cách tồi.