Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cưỡng chế giải phóng mặt bằng
gpmb1
(TBTCO) - Đối với các trường hợp đã đủ điều kiện giải phóng mặt bằng, đã vận động thuyết phục nhưng không chấp hành thì các địa phương áp dụng biện pháp hành chính kiên quyết để thực hiện.