Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cưỡng chế hải quan
Hải quan
(TBTCO) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ công nghệ Hồng Hà (Công ty TNHH Hồng Hà) vừa bị cơ quan hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
hq hp
(TBTCO) - Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam (Công ty Royal Việt Nam) vừa bị cơ quan hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).