Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cương trình mục tiêu Quốc gia
nông thôn mới
(TBTCO) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) muốn đạt hiệu quả cao cần có cách tiếp cận mới, đó là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, bởi tái cơ cấu ngành nông nghiệp có tác động trực tiếp tới NTM - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thành Nam cho biết khi trao đổi với PV TBTCVN.