Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CVS
dollar
(TBTCO) - Theo The Atlantic, khoảng cách thu nhập giữa sếp và nhân viên trong các công ty lớn của Mỹ đã tăng 10 lần trong vòng 50 năm trở lại đây. Tuy nhiên, thực tế con số này còn lớn hơn rất nhiều lần.