Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đa dạng sinh học
khô hạn
(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới (WB) đang xây dựng kế hoạch đầu tư hơn 5 tỷ USD trong 5 năm tới để giúp khôi phục cảnh quan đã bị suy thoái ở 11 quốc gia khô hạn thuộc châu Phi.
Tây Nguyên
(TBTCO) - Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước, chiếm khoảng 17,5%; có tiềm năng lớn về tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Năm 2020, tổng vốn NSNN chi cho công tác bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên là 153,7 tỷ đồng.
moi truong
(TBTCO) - Ngày 26/3, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 sẽ tập trung vào vấn đề đa dạng sinh học.
bao ton
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
đa dạng sinh học
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng.
catba
(TBTCO) - Vừa bảo tồn bền vững di sản, vừa triển khai các dự án quan trọng để Cát Hải bứt phá, trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cảng biển hiện đại, văn minh trong tương lai gần - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo.
thuong mai sinh hoc
(TBTCO) - Nhằm tăng cường các hoạt động liên quan đến việc thu hái, sản xuất, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc đa dạng sinh học bản địa, HELVETAS (một tổ chức phí chính phủ) đã tổ chức hội thảo khởi động dự án thương mại sinh học vùng Đông Nam Á.
hn
(TBTCO) - Đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng đóng vai trò thiết yếu cho sinh kế người dân nông thôn nước ta, đặc biệt là 25 triệu người sống gần rừng. Tuy nhiên, tính toàn vẹn và chất lượng rừng đang dần bị suy giảm qua, các dịch vụ hệ sinh thái cũng đang ngày càng bị đe dọa.
da dang sinh hoc
(TBTCO) - Đó là nội dung của Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.