Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đã qua chế biến
lòng đỏ trứng gà
(TBTCO) - Lòng đỏ trứng tiệt trùng đã làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã thêm đường hoặc chất làm ngọt khác thì được xác định là sản phẩm đã qua chế biến nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là 10%.