Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đặc ân
xay dung lai chung cu
(TBTCO) - Được Nhà nước giao đất; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được sử dụng một phần để kinh doanh; ưu đãi về tài chính;… Đây là hàng loạt ưu đãi cho DN tham gia cải tạo, xây lại nhà chung cư quy định tại Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng đề xuất.