Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại biểu dự Đại hội XIII
đại biểu
(TBTCO) - Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, tăng hơn gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
ĐH
(TBTCO) - Tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, tăng hơn gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
đại biểu
(TBTCO) - Đại biểu dự̣ Đại hội XIII phải là những đại biểu thực sự̣ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ và phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để̉ tham gia Đại hội.