Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại biểu Hoàng Hữu Phước ( TP. Hồ Chí Minh)
phuoc
(TBTCO) - Xung quanh việc ĐBQH Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) viết blog công kích đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước và lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.