Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại biểu Hoàng Văn Cường
Cầu Hoàng Văn thụ
(TBTCVN) - Trong hoạt động của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội thường xuyên quan tâm, theo dõi hoạt động của ngành Tài chính.
HVC
(TBTCO) - Sáng 12/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đối với Thủ đô Hà Nội. Có 3 đại biểu đăng ký phát biểu về nội dung này là đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, đại biểu Hoàng Văn Cường và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Năm 2018 kết thúc với nhiều kết quả tích cực về kinh tế vĩ mô, trong đó có những kết quả về tài chính – ngân sách.
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi),
(TBTCVN) - Ngày 23/11/2017, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).