Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội chi bộ
báo cáo
(TBTCO) - Sáng 15/4, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 91-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.